Bądźże pozdrowiona, Hostio Żywa!

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyruszyliśmy procesją spod kościoła oo. Franciszkanów, do naszego Domu, aby ogłosić całemu miastu i światu, że Jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus, którego kochamy i w którym pokładamy całą naszą nadzieję.

Dla Braci to szczególny dzień, gdyż nasze życie i działanie w świecie zawdzięczamy Żywemu Bogu, którego adorujemy codziennie w Najświętszym Sakramencie.

„Upadnij na kolana, ludu, czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty.

Zabrzmijcie z nami nieba, Bóg nasz niepojęty, w postaci przyszedł chleba: Święty, Święty, Święty.”

Braci Miłosiernego Pana można wesprzeć finansowo poprzez wykonanie przelewu na nr konta:

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia
BBS 04 8566 0003 0600 2475 5005 0009
w tytule: darowizna