Reguła Życia Braci Miłosiernego Pana

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnie uczyniliście. (…)
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
Mt 25, 40. 45

Miłość do potrzebujących

Pierwszą Regułą Życia Braci Miłosiernego Pana jest Ewangelia.

Bracia Miłosiernego Pana chcą zawsze i w każdym miejscu widzieć w innych, a szczególnie w potrzebujących Chrystusa Pana.

Chcą być oni, dla dzisiejszego świata prawdziwym miłosierdziem Boga, który pochyla się nad każdym, aby ulżyć w cierpieniu i obmyć ludzkie rany ciepłem Bożej Miłości.

Dlatego też będą podchodzić do każdego jak do Tajemnicy, w której spotykają samego Pana.

Proste głoszenie Słowa

Bracia Miłosiernego Pana będą pamiętać, że dać Jezusa to więcej, niż dać kromkę chleba, to więcej niż wszelka pomoc ludzka, dlatego też będą głosić Jezusa nie tylko uczynkami i świadectwem życia, ale także słowem.

Ich głoszenie będzie charakteryzować się nade wszystko objawianiem nieskończonego Bożego Miłosierdzia. Głosić będą Chrystusa z Maryją i przez Nią, aby tak jak św. Jan mogli wytrzymać cierpienie Krzyża.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Bracia Miłosiernego Pana będą pamiętać, „że nic nie mogą uczynić bez Jezusa” (por. Jan 15), dlatego też swą siłę na życie całkowicie oddane służbie Ewangelii, będą czerpać z adoracji Jezusa ukrytego w Sakramencie Ołtarza.

Maryja

Bracia miłosiernego Pana wezmą sobie za Matkę i Królową, Najświętszą Maryję Pannę. Maryja ochroni ich przed złym duchem, pozwoli żyć ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Życie braterskie

Bracia chcą przeżywać swoje życie oddane Bogu w braterskiej wspólnocie.

Wspólnota to miejsce niezwykłego wzrostu życia wiary, nadziei i miłości, a brat złączony z bratem to twierdza nie do pokonania.

Pustynia

Aby zachować pośrodku życia apostolskiego wymóg kontemplacji, Bracia Miłosiernego Pana będą odchodzić od świata na miejsca pustynne, aby żyć tajemnicą samotnej modlitwy Jezusa - Jego adoracji i kontemplacji.

Formacja

W dobie wirtualnego świata, życia mocno oderwanego od realności podejmą ze szczególną uwagą studia filozofii realnej, opartej na metafizyce bytu. Fundamentem teologii będzie św. Tomasz z Akwinu.

POBIERZ REGUŁĘ ŻYCIA BRACI

Braci Miłosiernego Pana można wesprzeć finansowo poprzez wykonanie przelewu na nr konta:

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia
BBS 04 8566 0003 0600 2475 5005 0009
w tytule: darowizna