Historia

fot. Katarzyna Matejek “Gość Niedzielny”

02.02.2018 r. w Dzień Ofiarowania Pańskiego trzech mężczyzn – wolontariuszy: Krzysztof, Daniel i Adrian oddało się uroczyście Jezusowi Miłosiernemu. Akt ten był początkiem Wspólnoty Miłosiernego Pana, gdzie mężczyźni chcą żyć i formować się, w  posłuszeństwie, czystości i ubóstwie, posługując ubogim i w prostocie głosić nieskończone Miłosierdzie Boże. Bracia mieszkają w klasztorze na poddaszu. Prosimy o modlitwę za braci Miłosiernego Pana.

15.09.2018 r. w Skrzatuszu Biskup uroczyście podpisał dokument inicjujący powstanie nowej wspólnoty.

07.10.2018 r. w naszym Domu odbyły się obłóczyny czterech braci (br. Franciszek, br. Józef, br. Wincenty a Paulo, br. Eliasz).

15.09.2019 r. w bazylice mniejszej w Skrzatuszu czterej Bracia Miłosiernego Pana złożyli na ręce ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka pierwsze śluby zakonne, na okres jednego roku.

02.02.2020 r. w naszym Domu odbyły się obłóczyny brata Stanisława, który otrzymał imię Samuel. Tym samym rozpoczął roczny nowicjat.

Braci Miłosiernego Pana można wesprzeć finansowo poprzez wykonanie przelewu na nr konta:

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia
BBS 04 8566 0003 0600 2475 5005 0009
w tytule: darowizna