NEOPREZBITERZY W NASZYM DOMU

W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w naszym Domu, dwóch neoprezbiterów sprawowało Mszę Świętą prymicyjną.

Obejmujmy ich swoją modlitwą.

Braci Miłosiernego Pana można wesprzeć finansowo poprzez wykonanie przelewu na nr konta:

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia
BBS 04 8566 0003 0600 2475 5005 0009
w tytule: darowizna